Sytuacja przed wdrożeniem Anydata


Firma budowlana o ogólnopolskim zasięgu świadczy kompleksowe usługi w zakresie budownictwa dla klientów biznesowych oraz z sektora publicznego. Oferta obejmuje generalne wykonawstwo budynków użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego i komercyjnego. Zbieranie i analiza danych z aktualnych miejsc budowy odbywała się za pośrednictwem MS Excel oraz programu FK (Optima), który dawał obraz sytuacji firmy tylko raz w miesiącu.


 

Problem


Manager firmy nie otrzymuje na bieżąco aktualnych danych z miejsca budowy, co przedkłada się na opóźnione podejmowanie kluczowych decyzji. Nie ma możliwości zweryfikowania w czasie rzeczywistym stopnia realizacji zadań oraz wydajności poszczególnych brygad na terenie budowy. Manager firmy musi samodzielnie udać się na miejsce inwestycji i zbierać dane, a następnie je analizować, czego konsekwencją jest strata czasu i pieniędzy. Otrzymywanie informacji o postępie w projekcie było utrudnione, co wpływało na niedostatecznie szybką reakcję na sytuacje odbiegające od założeń. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy, konieczna była możliwie jak najszybsza optymalizacja wszystkich procesów.


 

Rozwiązanie


Firma budowlana dokonała wyboru programu Anydata,  ułatwiającego zbieranie i analizę danych. O wyborze zdecydowała kompleksowość rozwiązania, a także nowatorskie podejście do zarządzania dostępnymi danymi. Wdrożenie aplikacji Anydata zostało poprzedzone analizą potrzeb oraz identyfikacją procesów w obrębie firmy. Projekt objął obszary firmy, takie jak analiza kosztów projektów budowlanych, logistyka, zarządzanie procesami, monitoring pracy oraz poziom rentowności pracowników.


 

Korzyści


Dzięki zastosowaniu nowej technologii przepływ informacji jest płynny i natychmiastowy. Manager firmy usprawnił swoją pracę, zbierając dane i dokonując analizy sytuacji z poziomu swojego komputera. Może teraz monitorować pracę w wielu lokalizacjach jednocześnie, oceniając postępy na poszczególnych etapach oraz skierować uwagę na kwestię wymagające szybkiej reakcji i rozwiązania problemów.

Raporty generowane poprzez aplikację manager uzyskuje natychmiast, co przekłada się na szybki monitoring postępów w projekcie oraz końca zmiany poszczególnych pracowników na budowie. Ponadto istnieje możliwość raportowania danych zdjęciem ze smartfona, co również przyspiesza pracę.

Intuicyjny interfejs aplikacji Anydata pozwolił szybko rozpocząć samodzielną pracę, wprowadzając natychmiastowe zmiany w procesie zarządzania poszczególnymi etapami budowy oraz personelem. W firmie zaobserwowano zmiany w poziomie wydajności pracowników i przepływie informacji, ale również w sposobie myślenia poszczególnych managerów, którzy stali się otwarci na innowacyjne rozwiązania, ułatwiające pracę i pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze.


 

Jak Anydata może pomóc Twojej firmie?


Anydata pomaga w zbudowaniu mechanizmu, pozwalającego na szybkie zbieranie danych o kosztach projektów budowlanych w kilku lokalizacjach oraz czasie pracy i wydajności pracowników. Aplikacja zapewnia szybkość pojawiania się danych, by równie sprawnie przeprowadzić ich analizę. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszty i czas wykonywania zleceń. Generowane każdego dnia raporty dają pełny obraz sytuacji w przedsiębiorstwie zwłaszcza, że wystarczy kilka kliknięć, aby przenalizować aktualnie interesujący klienta wycinek funkcjonowania firmy.