Sytuacja przed wdrożeniem Anydata


Firma specjalizująca się w usługach sprzątających oferuje firmom i instytucjom kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości oraz sprzątania okolicznościowego. Do realizacji zleceń kieruje doświadczone i przeszkolone osoby. Obecnie zatrudnia na stałe 35 pracowników. Wraz z dynamicznym rozwojem firmy wymagania dotyczące monitoringu wykonywanych prac i oceny wydajności pracowników znacznie wzrosły. Do zbierania i analizy dostępnych danych firma sprzątająca korzystała z mało zaawansowanych funkcjonalnie programów oraz z MS Excel, który nie okazał się wygodnym rozwiązaniem dla kierowników firmy. W związku z tym rozpoczęły się poszukiwania nowego programu, który posiadałby dodatkowe funkcje, pomagające zaoszczędzić czas, zapewniając przyjazne i intuicyjne środowisko pracy.


 

Problem


Właściciele firmy zmagają się z problemem kontroli czasu pracy swojego personelu. Nie mają dostępu do natychmiastowego potwierdzenia zakresu godzin, w jakich faktycznie pracują ani wykonanych przez pracowników zadanie. Wraz z rozwojem firmy, usługi zwiększyły swój zasięg, prowadzone są obecnie w kilkudziesięciu punktach. Zarządzanie jakością i kosztami produktów chemicznych z czasem stało się kłopotliwe. Większa liczba zleceń wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi, mogących wspierać kierowników w przepływie informacji, zbierania i analizy danych, a także generowania przejrzystych raportów, do których cała kadra kierownicza będzie miała dostęp w dowolnym miejscu i czasie, w tym do aktualnych danych w czasie rzeczywistym.


 

Rozwiązanie


Firma sprzątająca podjęła decyzję o unowocześnieniu systemu zarządzania danymi, ich analizy i monitoringu pracy personelu. Wybierając aplikację Anydata kierowano się przede wszystkim sprawnością zbierania danych oraz możliwością generowania przejrzystych raportów, umożliwiających znalezienie „wąskich gardeł” w procesach związanych z funkcjonowaniem firmy. Firmie zależało na sprawnym przepływie wartościowych informacji pomiędzy kierownikami oraz podniesieniu wydajności pracowników.


 

Korzyści


Po wprowadzeniu aplikacji Anydata do analizy codziennych zadań pracowników, kierownicy uzyskują natychmiastowe informacje o wykonanych zleceniach, kontrolują czas rozpoczęcia i zakończenia prac. Dzięki temu wyraźnie zaobserwowali większą wydajność i produktywność swoich pracowników, co przełożyło się na lepszą jakość świadczonych usług.

Podsumowaniem wykonanego zlecenia jest przejrzysty raport, który właściciele przesyłają do swoich klientów. Zawierają informacje na temat m.in. danych pracownika, jego czasu pracy, wykonanego zlecenia oraz zużytych materiałów. Dzięki temu firma sprzątająca może w pełni kontrolować koszty pracy personelu i zużytych materiałów w kilkudziesięciu placówkach naraz. Dodatkowo firma posiada dokumentację zdjęciową pracowników, która szczególnie się przydaje w nietypowych sytuacjach wymagających dokładnej kontroli.


 

Jak Anydata może pomóc Twojej firmie?


Anydata to udogodnienie dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od wielkości. Z powodzeniem spełnia swoją funkcję w kilkuosobowych zespołach, ale również w poszczególnych działach firmy. Do głównych zalet aplikacji można zaliczyć szybkość pozyskiwania i analizy danych oraz monitoring czasu pracy personelu i jego wydajności. Dzięki Anydata zarządzanie procesami w firmie przekłada się na zmniejszenie kosztów i czasu wykonywanych zleceń. Natomiast przejrzyste raporty pomagają w znalezieniu tzw. „wąskich gardeł”, dzięki czemu możliwa jest ocena rentowności zleceń.